Před a posezónní pobyty

 •  aneb cena za pobyty v období červen a září  • 

Cena za před a posezónní pobyty je stanovena, jak je uvedeno níže, denní sazbou v závislosti na délce pobytu. V tomto období není omezene délka rezervovaných pobytů.

Ceny pro před a posezónu
Cena pobytu při délce pobytu 2-4 dny: 1 290 Kč / den / objekt
Cena pobytu při délce pobytu nad 5 dní: 1 090 Kč / den / objekt
   
Poznámky:
1) Cena za den se užívá pro všechny dny pobytu podle celkové délky pobytu

2) Pokud se v době Vašeho pobytu vyskytuje státní svátek, je tento den zúčtován cenou za den pro krátkodobé pobyty do 4 dní bez ohledu na délku pobytu. Např. týdenní pobyt vč. 1 státního svátku se zúčtuje jako 6 dní ve zvýhodněné sazbě a 1 den v sazbě základní.

3) Součástí ceny je spotřeba elektrické energie v množství 25kWh na den, 1 pytel briket na každé 2 ukončené dny pobytu a přiměřené množství dřeva na podpal. Energie a paliva spotřebovaná nad tento limit Vám zúčtujeme na konci pobytu podle skutečné spotřeby podle cen uvedených ve smlouvě o pronájmu.
   

NAHORU ZPĚT